vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

1. Statutenwijziging
De leden van de raad gaan akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen met name over de grootte van de samenstelling. Deze zullen tekstueel aangepast worden en contact gezocht zal worden met de leverende instanties.

2. Wijziging reglement raad van toezicht
Met inachtneming van enkele tekstuele opmerkingen mbt artikel 6, 8 en 12 wordt de voorgestelde wijziging van het reglement als zodanig vastgesteld. Er zal contact gezocht worden met de CMR. De wijzigingen worden verwerkt en zullen de volgende keer ter ondertekening aangeboden worden aan voorzitter en secretaris.

3. Zelfevaluatie 2017
De procedure zelfevaluatie wordt vastgesteld. Er kan een datum geprikt worden. Voorkeur: in juli.

4. Notulen en besluitenlijst 15 februari 2017
De notulen en de besluitenlijst van 15 februari 2017 worden onder verbetering van de in de notulen opgenomen punten vastgesteld.

5. Jaaroverzicht vergaderingen RvT 2017-2018
Dit overzicht wordt vastgesteld.