vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

1.    Begroting 2016:
Het advies van de auditcommissie is positief.  De raad van toezicht keurt de begroting 2016 goed met de aantekening dat zij mbt het advies van de CMR wil weten of wat de status is van hun advies om te investeren in klassenverkleining. Het is niet duidelijk of sprake is van een positief of negatief advies. De CMR krijgt de nieuwste versie -die door de RvT is goedgekeurd- met de vraag om een toelichting rondom de kwalificatie van het advies.

2.    Nieuwe accountant:
De leden van de raad hebben met het advies van de auditcommissie mbt de nieuwe accountant reeds per mail ingestemd. Gevraagd wordt nog wie de opdracht tekent namens de raad: dit is de voorzitter van de raad. Dit wordt doorgegeven aan de nieuwe accountant (BDO).

3.    Werving en selectie nieuwe leden RvT:
- De selectiecommissie zal bestaan uit Martin Hofstede en Arno van Deuzen met Vivian Schönbach als reserve, daarnaast zal namens CPOW Jan Jobse benaderd worden.
- Het reglement W&S zal nader aangepast worden en wordt in de vergadering van 20 april vastgesteld.
- Het draaiboek wordt vastgesteld onder voorbehoud van akkoord CMR, voor zover dit de bindende voordracht CMR betreft.

4.    Vergoedingen leden RvT:
De raad van toezicht besluit om o.a. conform de richtlijnen van de VTOI haar vergoeding te verhogen met terugwerkende kracht vanaf september 2015: 5,5% van het jaarsalaris van de directeur bestuurder per lid en 8,25% voor de voorzitter van de raad.