vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

1. Voordracht nieuwe leden RvT:
De raad van toezicht heeft de voordracht van de nieuwe leden Kröner en Van Deuzen bekrachtigd.

2. Instellen auditcommissie. incl. aanbesteding accountant en remuneratiecommissie
Besluit:
- Auditcommissie: GJ Karhof en S. Kröner-Roos zullen plaatsnemen in de auditcommissie en o.a. belast zijn met de aanbesteding accountant
- De auditcommissie komt bijeen op 8 oktober over de wijze van en momenten waarop gerapporteerd zal worden. Dit komt terug in de vergadering RvT van 4-11 aanstaande.
- Remuneratiecommissie: M. Hofstede als voorzitter en K de Bondt als langstzittend lid vormen de remuneratiecommissie in welke rol zij jaarlijks als werkgever een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder zullen houden.

3. Zelfevaluatie:
Besluit: De zelfevaluatie wordt uitgesteld naar 24 juni 2016

4. Jaaragenda 2015/2016, incl. aanvangstijden
Op 22-6 kan niet iedereen. Verzetten blijkt ivm planning jaarrekening niet mogelijk. 22-6 blijft gehandhaafd.
Besluit: De vergadertijd wordt gehandhaafd op 17:00. Ook de vergaderdag blijft woensdag. Data: 24-02 wordt 17-02