vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas


De scholen in de regio stemmen de schoolvakanties af. De vakantieroosters worden gebaseerd op landelijke richtlijnen van de overheid. Scholen kunnen daar van afwijken. Alleen de zomervakanties staan vast. Op de website van de rijksoverheid zijn de richtlijnen te vinden. Purmerend bevindt zich in de regio Noord.

 

Vastgesteld vakantierooster 2018-2019

Vakantie   Eerste dag     
  Laatste dag
Herfstvakantie   22 oktober 2018   26 oktober 2018
Kerstvakantie   24 december 2018   4 januari 2019
Voorjaarsvakantie   18 februari 2019   22 februari 2019
Goede Vrijdag   19 april 2019   19 april 2019
Tweede Paasdag   22 april 2019   22 april 2019
Meivakantie*   23 april 2019   3 mei 2019
Hemelvaart   30 mei 2019   31 mei 2019
Tweede Pinksterdag   10 juni 2019   10 juni 2019
Zomervakantie   15 juli 2019   23 augustus 2019

 
* In de week voor de meivakantie zijn, na de 2e Paasdag, een aantal organisatiedagen in het rooster verwerkt. Daardoor zijn leerlingen van 22 april tot en met 3 mei 2019 vrij.

De centraal schriftelijke examens v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. beginnen op donderdag 9 mei 2019.

 

Vastgesteld vakantierooster 2019-2020

Vakantie   Eerste dag        Laatste dag
Herfstvakantie   21 oktober 2019   25 oktober 2019
Kerstvakantie   23 december 2019   3 januari 2020
Voorjaarsvakantie   17 februari 2020   21 februari 2020
Goede Vrijdag   10 april 2020   10 april 2020
Tweede Paasdag   13 april 2020   13 april 2020
Meivakantie*   22 april 2020   5 mei 2020
Hemelvaartsdag+vrijdag   21 mei 2020   22 mei 2020
Tweede Pinksterdag   1 juni 2020    1 juni 2020
Zomervakantie   6 juli 2020   14 augustus 2020


* Ook in schooljaar 19-20 is er weer twee weken meivakantie. In verband met de start van het Centraal Eindexamen, lukt dat niet in twee 'volle' weken. Daarom is in overleg met andere VO scholen in de regio gekozen om te starten op een woensdag (22 april 2020) en te eindigen op dinsdag (5 mei 2020). Koningsdag (27 april 2020) en Bevrijdingsdag (mei 2020) vallen in de meivakantie.

De centraal schriftelijke examens v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. beginnen op donderdag 7 mei 2020.