vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Het laatste nieuws ...

Meer nieuws

Kies een PSG-school

Soms doet de situatie zich voor dat ouders niet meer gehuwd of samenwonend zijn en een van bei­den niet meer op hetzelfde adres woont als de leerling. In aansluiting op de Nederlandse wet- en regel­geving hanteert de Purmerendse ScholenGroep (PSG) de regeling zoals die in het Protocol gescheiden ouders is vastgelegd.

Het Protocol gescheiden ouders is opgenomen in de Schoolgids (ge­publiceerd op www.psg.nl) en tevens als apart document te vinden op de website van de PSG onder ‘prakti­sche informatie’: Protocol gescheiden ouders.

Voor wijzingen in persoonlijke omstandigheden verwijst het protocol naar het Formulier tussentijdse wijzigingen.

Beide documenten zijn ook in het linkermenu opgenomen.