vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Het laatste nieuws ...

Meer nieuws

Kies een PSG-school

Onze scholen publiceren jaarlijks een zgn. Jaarboekje; een soort spoorboekje voor het lopende schooljaar met alle informatie over en rond het onderwijs.

U kunt het meest recente jaarboekje vinden onder 'Praktische informatie' op de website van de school. Onze jaarboekjes zijn daar in te zien en als pdf-bestand te downloaden. Op verzoek kan de school altijd een geprinte versie van het jaarboekje verstrekken.

In het menu links, is andere praktische informatie te vinden over het onderwijs en onze scholen.