vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

11-09-2012
RC20110426PSGCollegeBeroepsonderwijs221De onder- en bovenbouw van het vmbo beroepsonderwijs komen weer samen. De PSG is voornemens om de huidige scheiding tussen onderbouw en bovenbouw in het basis- en kaderberoepsgerichte vmbo ongedaan te maken. Het onderwijs aan leerjaar 1 t/m 4 van het beroepsgerichte vmbo zal weer onder één dak plaatsvinden. "We denken dat we de leerlingen van het beroepsgerichte vmbo zo het beste kunnen bedienen," legt Dick de Groot, algemeen directeur van de PSG, uit. "Samen met docenten van het College voor Beroepsonderwijs, SG Nelson Mandela, SG Antoni Gaudí en SG W.J. Bladergroen zijn we het onderwijsprogramma aan het ontwikkelen. We willen er zo spoedig mogelijk mee van start gaan; we gaan uit van het volgende schooljaar."

In 2007 is voor de bovenbouw (derde en vierde klas) van het beroepsgerichte vmbo een aparte school opgericht, het College voor Beroepsonderwijs, die nauw samenwerkt met het mbo. De onderbouw (eerste en tweede klas) werd ondergebracht bij SG Nelson Mandela, SG Antoni Gaudí en SG W.J. Bladergroen. Het gevolg is dat een leerling die de beroepsgerichte richting van het vmbo volgt, op dit moment na twee jaar moet overstappen naar een andere school. "We hebben gemerkt dat dit niet goed werkt. Daarom gaan we veel aandacht geven aan goede, aansluitende leerroutes voor onze leerlingen op het vmbo." Voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs op Bladergroen zal er niets veranderen.

Ook het primair onderwijs en het bedrijfsleven hebben aangegeven dat een echte school voor beroepsonderwijs, waar leerlingen vanaf het eerste tot en met het vierde leerjaar in contact komen met de praktijk en een echt vak leren, voor veel kinderen de beste leeromgeving is.


Ook het primair onderwijs en het bedrijfsleven hebben aangegeven dat een echte school voor beroepsonderwijs, waar leerlingen vanaf het eerste tot en met het vierde leerjaar in contact komen met de praktijk en een echt vak leren, voor veel kinderen de beste leeromgeving is.

Meer nieuws
banner-nieuws copy