vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

12-12-2012

lassen2012Vanaf augustus 2013 zijn leerjaar 1 t/m 4 van ons beroepsgerichte vmbo weer onder één dak gehuisvest. Leerlingen met een basis- of kaderadvies kunnen dan weer van de eerste klas tot en met het eindexamen terecht op een school voor het beroepsgerichte vmbo. Reden voor een feestje én een nieuwe naam.

Leerlingen in groep 8 zijn uitgenodigd om mee te denken en op het Open Huis van het College voor Beroepsonderwijs (maandag 28 januari 2013, 18.00 - 21.00 uur) wordt de actie verder in de verf gezet. Ook suggesties van anderen zijn welkom. Inzendingen zijn welkom op nieuwenaam.beroepsonderwijs&@psg.nl.

Dat feestje komt er in het nieuwe schooljaar, als de eerste lichting eerstejaars op school is. Hoe die school gaat heten, wordt in het voorjaar bekend gemaakt.


Meer nieuws
banner-nieuws copy