vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

24-11-2015
Ook in Waterland heeft een aantal jonge vluchtelingen onderdak gekregen. Dertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben tijdelijk een plek gevonden aan de Zeevangstraat in Purmerend. De groep kinderen bestaat uit tien meisjes en twintig jongens die zonder ouders uit Eritrea en Syrië naar Nederland zijn gekomen. Ze worden 24 uur per dag begeleid door medewerkers van Parnassia en gaan overdag naar school. Verwacht wordt dat zij tussen de zes en twaalf maanden aan de Zeevangstraat zullen verblijven.

Aan de Purmerendse ScholenGroep is gevraagd om het onderwijs te verzorgen. Speciaal voor kinderen die uit het buitenland komen, is voor de gehele regio Waterland op SG W.J. Bladergroen in Purmerend een afdeling voor Onderwijs aan anderstaligen (de internationale schakelklas) ingericht. Daar leren buitenlandse kinderen de beginselen van de Nederlandse taal en cultuur met als doel zo snel mogelijk door te stromen naar het reguliere onderwijs. Minderjarige vreemdelingen vallen, net als alle andere kinderen in Nederland, onder de Leerplichtwet en moeten dus gewoon naar school.

Voor het onderwijs aan deze nieuwe groep kinderen is een aantal extra medewerkers aangetrokken die ervaring hebben met het onderwijs aan anderstaligen. Voorlopig zullen zij het onderwijs verzorgen op de locatie van Parnassia aan de Zeevangstraat. Er wordt nog gezocht naar een locatie waar de kinderen op de langere termijn onderwijs kunnen krijgen.

Meer nieuws
banner-nieuws copy