vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

11-05-2015
De Centraal Schriftelijke Eindexamens (CSE) zijn weer begonnen. Vanmiddag leggen onze vwo'ers het examen Nederlands af, de havisten doen het examen economie en de vmbo'ers het examen natuur en scheikunde 2. Op 27 mei rondt ons vwo het eerste tijdvak af met het examen scheikunde en de havo met natuurkunde.

Naast het CSE worden ook examens voor praktijkvakken afgenomen. We wensen al onze eindexamenkandidaten heel veel succes!

eindexamenfoto website 2015

Meer nieuws
banner-nieuws copy