vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

19-11-2014

Vrolijk en scherp PSG-scholendebat in het theater van het Da Vinci College


Leerlingen, ouders, docenten, ondernemers, wethouders, leerkrachten, directeuren, onderwijscollega's uit het veld, raadsleden ... ze waren er allemaal. Op maandagavond 17 november 2014 kwam een grote groep Purmerenders bijeen om mee te praten over vragen die de toekomst van het onderwijs raken. In het theater van het Da Vinci College ontspon zich een debat met docenten en leerlingen van de scholen van de PSG als deelnemers. Debatleider Anouk Mulder van De Argumentenfabriek gidste de aanwezigen met vaardige hand langs vragen als 'Is het nodig dat ouders een cursus huiswerkbegeleiding volgen?' en 'Moet het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid krijgen bij de vakopleiding van onze jeugd?' en gaf zowel de debaters als de aanwezigen in de zaal de gelegenheid om te reageren op de onderwerpen die te sprake kwamen.

Directeur-bestuurder Kees Schouten schetste aan het begin van de avond het verband tussen de stellingen die in het debat aan de orde kwamen en de achterliggende vraagstukken, waar het onderwijs in de nabije toekomst een antwoord op moet formuleren. Hoe geef je de betrokkenheid van ouders vorm? Moeten leerlingen meer zeggenschap krijgen over hun onderwijs? Wat moeten de leerlingen van nu eigenlijk leren om straks een goede baan te krijgen? Welke rol moet het bedrijfsleven daar in spelen? Voor de PSG is het klip en klaar dat scholen dat niet alleen kunnen; het onderwijs aan onze kinderen is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en hun maatschappelijke partners, ouders en het bedrijfsleven voorop.

Na elke stelling kon het publiek stemmen. Ouders verplichten een cursus huiswerkbegeleiding te volgen, ging een duidelijke meerderheid te ver. Dat leerlingen zelf minstens 20% van hun leerloopbaan moeten kunnen invullen, kreeg weer wel de goedkeuring van een groot deel van de zaal. In andere stemrondes waren de voor- en tegenstemmen wat meer in balans. Na afloop kwam nog een extra vraag naar voren: Welke debattijgers deden het nou beter? De leerlingen of de docenten? Wethouder Edwin Voorbij wist het wel en sprak namens de meerderheid: "De leerlingen hebben gewonnen!"

psg scholendebat 17nov14-500-11 psg scholendebat 17nov14-500-13
psg scholendebat 17nov14-500-14 psg scholendebat 17nov14-500-25
psg scholendebat 17nov14-500-27 psg scholendebat 17nov14-500-28
psg scholendebat 17nov14-500-30 psg scholendebat 17nov14-500-31
psg scholendebat 17nov14-500-35 psg scholendebat 17nov14-500-37Meer nieuws
banner-nieuws copy