vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

17-06-2014
eindexamenfoto 500Het tweede tijdvak is van start gegaan. Tot en met 20 juni kunnen de leerlingen die nog niet geslaagd zijn voor hun eindexamen of hun cijfergemiddelde willen ophalen, herkansen. Op 25 juni zijn de uitslagen van het tweede tijdvak bekend en weten ook de herkansers of ze definitief geslaagd zijn.

Dit jaar zijn er al meer leerlingen geslaagd voor hun eindexamen dan vorig jaar. Het uiteindelijke slagingspercentage wordt berekend op basis van de resultaten van het eerste en die van het tweede tijdvak. Bij al onze scholen is een opgaande lijn te zien. We verwachten dat, als de uitslagen van het tweede tijdvak bekend zijn, SG Antoni Gaudí op een slagingspercentage van 85% uitkomt. SG Nelson Mandela, SG Gerrit Rietveld, het Da Vinci College en het Jan van Egmond Lyceum komen naar verwachting rond of boven de 90% uit met als uitschieters de havo en het gymnasium op het Jan van Egmond, waarvan verwacht wordt dat het slagingspercentage respectievelijk 95% en 100% zal zijn en het atheneum (vwo) van het Da Vinci College, dat naar verwachting rond de 95% zal scoren. De voorlopige percentages, na het eerste tijdvak, zijn: Da Vinci College (havo 83%, atheneum 92%), Jan van Egmond Lyceum (havo 87%, atheneum 75%, gymnasium 88%), SG Antoni Gaudí (78%), SG Nelson Mandela (82%), SG Gerrit Rietveld (basis 88%, kader 82%).

We wensen alle leerlingen die herexamens hebben heel veel succes!

Meer nieuws
banner-nieuws copy