vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

05-10-2013

janwillemleraarVOvanhetjaar2013 5okt13
Jan Willem van den Bos, samen met de andere prijswinnaars en minister Jet Bussemaker


Zojuist is bekend geworden dat onze collega Jan Willem van den Bos, docent geschiedenis op het Jan van Egmond Lyceum, is verkozen tot Leraar van het Jaar 2013.

Jan Willem is genomineerd door leerlingen en collega's van het Jan van Egmond. Hij wordt omschreven als ...

Een erg betrokken leraar. Hij heeft goed contact met de leerlingen uit alle leerjaren. Zijn bovenbouwleerlingen zet hij in als onderbouwbuddy’s. Hij regelt opvang op maat (op school) wanneer een leerling dreigt uit te vallen; hij heeft de zorg van drop-outs op zich genomen. Daarnaast zorgt hij voor de excellente leerlingen; hij maakt expertgroepen. Vraagt om intervisie voor zichzelf en doet lesbezoeken bij collega’s. Kan heel goed feedback geven en ontvangen; is eerlijk en scherp in de waarneming en heeft veel ervaring die hij kan delen. Hij wordt integer en verbindend genoemd.

De collega's van de PSG zijn apetrots op Jan Willem en zijn school!


Meer nieuws
banner-nieuws copy