vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

25-03-2013
De Raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep (PSG) heeft drs. Kees Schouten per 1 mei 2013 benoemd tot Directeur Bestuurder. De PSG is verheugd dat zij met Kees Schouten een enthousiaste roerganger met veel bestuurlijke expertise en ervaring in het onderwijs in huis haalt.

Kees Schouten is bevoegd als docent Engels, aardrijkskunde en maatschappijleer, afgestudeerd als Master in het management van publieke/non-profit organisaties en heeft het doctoraal examen Sociale Geografie afgelegd. Hij is zijn carrière in 1978 begonnen als docent en later als conrector in het middelbaar onderwijs. Vervolgens heeft hij leiding gegeven aan diverse scholengemeenschappen. Sinds 2005 is hij als adviseur en interim-bestuurder in het voortgezet en primair onderwijs werkzaam geweest en heeft hij in het openbaar bestuur bij een aantal grote Nederlandse gemeenten verandertrajecten begeleid.

Bij de PSG volgt hij drs. Dick de Groot op, die onze scholengroep in het afgelopen jaar als interim algemeen-directeur heeft geleid.

De Raad van toezicht is ervan overtuigd dat de PSG zich met de komst van Kees Schouten in de komende jaren verder consolideert en zich in de regionale samenleving gaat manifesteren als een sprankelend samenwerkingsverband van scholen. Dit zal zich uiten in tevreden leerlingen en medewerkers, uitstekende onderwijsresultaten en een solide bedrijfsvoering.

U kunt het persbericht hier downloaden.

Meer nieuws
banner-nieuws copy