praktijkonderwijs, vmbo (basis, kader, gemengd), mavo, havo, vwo (atheneum, gymnasium), internationale schakelklas

Kies een PSG-school

De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit zes scholen voor voortgezet onderwijs die op verschillende grondslag, zowel openbaar als bijzonder, een veelzijdig aanbod in opleidingen en leerwegen aanbieden met een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen een keuze en geeft onze scholen de mogelijkheid tot maatwerk in het onderwijs.

Wat ons bindt, is een gedeelde missie en visie. Daarin is, naast de opdracht die de maatschappij ons onderwijs meegeeft, ook de verbondenheid met de regio verankerd. Onze missie en visie gaan uit van ‘Eenheid in verscheidenheid’. Dit vraagt een gezamenlijk gedragen en gedeelde kijk op zingeving, waarden en normen. Daar spreken we elkaar ook op aan. Onze leerlingen, van welke school ook, zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen werken we er aan dat elke leerling het hoogst haalbare diploma haalt. Daarbij zien wij de samenwerking met onze maatschappelijke partners, de samenwerking tussen school, ouders en omgeving, als één van de belangrijke kernwaarden.

Onze opdracht is om, vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan een zo breed mogelijke groep leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Daarbij dragen we, samen met de ouders, bij aan de opvoeding tot toekomstige burgers met een maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid.